bleft
bright
bleft
bright
bleft
bright
bleft
bright
bleft
bright
tl
 
tr
lunder
הדרכה בסינית בארץ

הדרכה בסינית - מורה דרך דובר סינית
runder
lcunder
Wordpress ThemesMiche Bag
rcunder
lnavl
Main Menu
lnavr
navtop
lnavs
rnavs
lnavs
rnavs
lnavs
rnavs
lnavs
rnavs
bottomnav
navtop
lnavs
rnavs
lnavs
rnavs
lnavs
rnavs
lnavs
rnavs
bottomnav
 

 

 
     
 

מורה דרך דובר סינית

התייר הסיני המגיע לארץ מגיע מתרבות ושפה שונה וגם אם הוא דובר אנגלית, יש חשיבות להדרכה בסינית.

הסינים שמעו רבות על ישראל ועל היהודים והם בעלי הערכה לתרבות שלנו, אבל ההבנה שלהם די בסיסית בהבדלים ביננו לבין השכנים שלנו.

לסיני הממוצע קשה להבין את התרבות של המערב ובעיקר את הדת המונותאיסטית. הסיני בביקורו בארץ הקודש רוצה להבין יותר את ההבדל בין הדתות השונות, ואת הסיבה לקונפליקט באזור במיוחד הישראלי - ערבי.

אנחנו כמארחים שלו נשתף אותו ונספר לו כמה שיותר פרטים, אולם חשוב להבין שלסיני אין את ההבנה הבסיסית בנושא הדתות השונות והאמונה באל אחד, ומדוע כל זה גורם למלחמות...

בנוסף שמות המקומות, המלכים והנביאים אינם נהירה לסינים, רובם לא שמעו עליהם וגם אם שמעו על חלק מהשמות, הגיית השמות בסינית שונה לגמרי מהאנגלית.

כמובן שחלק מן הביקור יכלול סיור היכרות עם הארץ, הדבר הנוח והזמין להזמין מורה דרך באנגלית, בעל רשיון ל רכב אשכול אשר ילווה את האורח.

וכאן מגיע תפקידנו לעזור!

אתם הבאתם את הסינים לארץ ודאגתם לאירוח מושלם, תנו לנו לתת את הערך המוסך ולהציע את אותו שירות מעולה, בסינית!

התפקיד שלנו לספק לכם מורה דרך מורשה בסינית, אשר מכיר את עולם המושגים של האורח הסיני, והוא יעזור לו להבין ולהכיר את התרבות וההיסטוריה של ישראל. הסיני יעריך ויוכיר תודה על המחווה ואת הרצון ליצור היכרות וחברות בשפה שמוכרת לו.

מורה דרך בסינית בעל רכב אשכול
 
     
 
     
 

מורה דרך בסינית ברכב אשכול

 
   
 
  Copyright © 2008 All rights reserved - www.kingdavidtours.org | Site Policy
 
 
קורס מורה דרך | טיול לעולם הקפה | פרויקט משה בוונציה |


Website designed by Wu Yi Tea
Design downloaded from free website templates.