King David Tours - Mose Project Venice - פרויקט משה בונציה
bleft
bright
bleft
bright
bleft
bright
bleft
bright
bleft
bright
tl
tr
lunder
runder
lcunder
rcunder
lnavl
Main
lnavr
Mose Project פרויקט משה

טיול לעולם הקפה

טיול לעולם הקפה

קורס מורה דרך

Mose Project - Venice

פרויקט משה וונציה

רקע כללי

בשנת 6691, העיר ונציה הוצפה וגובה המים הגיע לגובה של 2 מטר,
כל קווי הטלפון ואספקת המים לעיר נותקה, והתושבים היו נתונים בעלטה וחוסר ודאות.

לאט לאט המים ירדו ומימדי ההרס התגלו – נזק של עשרות מיליוני דולרים ופגיעה קשה ביצירות אומנות חשובות שנעלמו עם השיטפון.
האיטלקים הבינו שנפל דבר ויש לנקוט בפתרון רציני ויצירתי לפתון הבעיה לטווח ארוך, וכך בתחילת שנות ה – 07 התכנסו לנסות למצוא פתרונות יצירתיים.

העיר שוכנת על 711 איים קטנים, היא מכילה למעלה מ-051 תעלות ו-004 גשרים ובנויה בלגונה שבה הקרקע רכה, דבר שמביא לשקיעתה של העיר לתוך מימי הלגונה.

במאה האחרונה שקעה העיר 11 ס"מ ואילו גובה פני הים עלה ב 01 ס"מ,
בשנים האחרונות העיר חווה יותר ויותר הצפות, ותושבי העיר כבר רגילים לצפירות הצופר המזהיר על הגאות הקרובה, ולמגפיים.....

בסקר שנערך 37% מתושבי העיר חוששים שתוצף ו %76 היו רוצים לראות את הפרויקט מתקדם.

 
פרוייקט משה ונציה - מבט על


שיווי המשקל האקולוגי של העיר:

העיר שוכנת בתוך לגונה שמחוברת לים האדריאטי שמביא לעיר פעמיים ביום גאות ושפל גבוהים –מעין שטיפה וניקוז לעיר.
במאה האחרונה ישנם מס' שינויים שהשפיעו לרעה על מצבה של העיר:

• רוחות שמשפיעים על כיוון זרימת המים, ושומרים את מי הגאות בתוך הלגונה.

• העמקת הכניסה ללגונה – כדי לאפשר כניסת ספינות גדולות יותר הועמקו הכניסות ללגונה, הכניסות ששימשו מעין מחסום פיזי למים הגואים , וגם יצרו הפרש גבהים שסייע לניקוז טוב יותר של מי הלגונה.

• תעשיה מפותחת שגזלה שטחים, שהקטינו את שטח הפנים של המים בלגונה – גורם לשינויים חדים יותר בגובה המיים.

• חפירת בארות ארטזיות – בארות שנחפרו לגובה מי תהום ובגלל הפרש לחצים הם פורצים החוצה – דבר שגרם לירידת ה- “water table” נקודת הרוויה של הקרקע – שגורם לאדמה להיות רכה יותר – דבר שהביא לשקיעה מוגברת – במקום קצב של 52.1 ס"מ כל עשר שנים לקצב של 5 ס"מ כל עשר שנים.

- מרגע שגילו זאת הפסיקו את חפירת הבארות !

 
פרוייקט משה ונציה


פרוייקט משה ונציה - המשך
 

 
  Copyright © 2008 All rights reserved - www.kingdavidtours.org | Site Policy


 
Website designed by Wu Yi Tea
Design downloaded from free website templates.